Yêu Không Ràng Buộc

Ủng hộ tác giả:

Tôi là Seo Joo Yeong, 27 tuổi. Không công không việc làm. Là một kẻ đang sống chuỗi ngày rác rưởi, chỉ gây phiền toái cho những người xung quanh... Thế nhưng tôi chẳng thể làm gì khác được. Bởi vì bản thân đã bị lừa bởi lời dụ dỗ có thể kiếm tiền một cách dễ dàng, và kết cục là tôi đang bị truy đuổi bởi những kẻ buôn lậu...! A, ước gì một tên ngu nào đó đem theo tia sáng tới cứu rỗi mình nhỉ~

Tôi là Seo Joo Yeong, 27 tuổi. Không công không việc làm. Là một kẻ đang sống chuỗi ngày rác rưởi, chỉ gây phiền toái cho những người xung quanh... Thế nhưng tôi chẳng thể làm gì khác được. Bởi vì bản thân đã bị lừa bởi lời dụ dỗ có thể kiếm tiền một cách dễ dàng, và kết cục là tôi đang bị truy đuổi bởi những kẻ buôn lậu...! A, ước gì một tên ngu nào đó đem theo tia sáng tới cứu rỗi mình nhỉ~