Xà Khiết

Ủng hộ tác giả:

Jun Won - một cậu bạn bài trừ song tính luyến ái - lại có tình cảm đơn phương với Jae Hyun - người anh học cùng lớp đại cương, và cũng biết được mối quan hệ với những người xung quanh của Jae Hyun không hề bình thường. Dù chị ruột của mình - Ji Yeon - bạn gái cũ của Jae Hyun biết được sự thật tình cảm đơn phương của bản thân, so với lúc từng hẹn hò lại trông như quan tâm đến Jae Hyun hơn. Sau chị ruột, cậu ấy sinh ra cảm giác đối địch khác thường từ Won Woo - người lúc nào cũng kè kè bên cạnh Jae Hyun, và dù trong câu chuyện tiêu cực về Jae Hyun của người bạn cùng khoá Hyo Young nhưng không thể nào biết được Jae Hyun suy nghĩ gì. Các mối quan hệ bề ngoài trông như không có vấn đề gì nhưng vừa là tình đơn phương với Jae Hyun vừa nhập nhằng một cách khác thường. #Lãng_mạn #BL #BG #GL #Hiện_đại #Bạn_tình #Quan_hệ_đa_ái

Ủng hộ tác giả
5 Chapter

Jun Won - một cậu bạn bài trừ song tính luyến ái - lại có tình cảm đơn phương với Jae Hyun - người anh học cùng lớp đại cương, và cũng biết được mối quan hệ với những người xung quanh của Jae Hyun không hề bình thường. Dù chị ruột của mình - Ji Yeon - bạn gái cũ của Jae Hyun biết được sự thật tình cảm đơn phương của bản thân, so với lúc từng hẹn hò lại trông như quan tâm đến Jae Hyun hơn. Sau chị ruột, cậu ấy sinh ra cảm giác đối địch khác thường từ Won Woo - người lúc nào cũng kè kè bên cạnh Jae Hyun, và dù trong câu chuyện tiêu cực về Jae Hyun của người bạn cùng khoá Hyo Young nhưng không thể nào biết được Jae Hyun suy nghĩ gì. Các mối quan hệ bề ngoài trông như không có vấn đề gì nhưng vừa là tình đơn phương với Jae Hyun vừa nhập nhằng một cách khác thường. #Lãng_mạn #BL #BG #GL #Hiện_đại #Bạn_tình #Quan_hệ_đa_ái