Vụt Tan (Fumble)

Ủng hộ tác giả:

Vụt Tan [f u m b l e]. Aman là quốc gia tôn giáo duy nhất không bị ma cà rồng thống trị. Ken - một công dân bình thường sống ở vùng ngoại ô Aman trên đường đi làm về đã bị một ma cà rồng cắn c.h.ế.t. Sau đó cậu được cứu bởi Agia Frederick, người mang thần lực lớn mạnh nhất của Aman. Tuy nhiên lời nguyền của ma cà rồng không dễ dàng được hóa giải mà cần phải có một "tiếp xúc đặc biệt" mới có thể chữa khỏi nó...

Vụt Tan [f u m b l e]. Aman là quốc gia tôn giáo duy nhất không bị ma cà rồng thống trị. Ken - một công dân bình thường sống ở vùng ngoại ô Aman trên đường đi làm về đã bị một ma cà rồng cắn c.h.ế.t. Sau đó cậu được cứu bởi Agia Frederick, người mang thần lực lớn mạnh nhất của Aman. Tuy nhiên lời nguyền của ma cà rồng không dễ dàng được hóa giải mà cần phải có một "tiếp xúc đặc biệt" mới có thể chữa khỏi nó...