Tựa Lên Vai Người

Tựa Lên Vai Người

Ủng hộ tác giả:

Dayeol nghe thấy có hai tên con trai đùa giỡn trong phòng y tá và vô tình đánh ngã thanh rèm của giường bệnh. Ngay khi y tá bước vào chứng kiến cảnh đó, tên Taehyun siêu đẹp trai kia liền nói với cô ấy rằng Dayeol đã cố hôn cậu ta. Dayeol chưa kịp giải thích hiểu lầm thì tin đồn đã lan truyền và học bổng bắn cung của cậu đang gặp nguy hiểm. Tệ hơn nữa là Taehyun không hề tỏ ra hối hận chút nào mà thực tế lại còn mặt dày lởn vởn xung quanh Dayeol. Và chẳng bao lâu nữa giữa hai người bọn họ sẽ bắt đầu tiến đến ranh giới giữa ghét và yêu.

Ủng hộ tác giả
15 Chapter

Dayeol nghe thấy có hai tên con trai đùa giỡn trong phòng y tá và vô tình đánh ngã thanh rèm của giường bệnh. Ngay khi y tá bước vào chứng kiến cảnh đó, tên Taehyun siêu đẹp trai kia liền nói với cô ấy rằng Dayeol đã cố hôn cậu ta. Dayeol chưa kịp giải thích hiểu lầm thì tin đồn đã lan truyền và học bổng bắn cung của cậu đang gặp nguy hiểm. Tệ hơn nữa là Taehyun không hề tỏ ra hối hận chút nào mà thực tế lại còn mặt dày lởn vởn xung quanh Dayeol. Và chẳng bao lâu nữa giữa hai người bọn họ sẽ bắt đầu tiến đến ranh giới giữa ghét và yêu.