Tín Hiệu Cầu Cứu SOS

Ủng hộ tác giả:

Tôi, người mà đang nghĩ cách trốn học, có một người bạn thân từ thuở bé. Cậu ta là ai ư? Chính là Jang Shi An, học sinh gương mẫu chưa một lần bỏ tiết hay để tuột mất điểm A+ ở môn nào. Chúng tôi không có bất kì điểm chung gì, thế nhưng lại thân đến mức sau khi gặp nhau hồi cấp 2, từ trung học lên tới đại học vẫn học cùng một khoa. Thế nên tôi mới nghĩ rằng ngay cả khi thấy được những mặt khuất của nhau thì vẫn có thể cười và bỏ qua như thể chẳng có gì to tát. Vậy mà... chỉ vì một ngày nọ tôi đem cúc hoa cậu ta vạch ra mà suy nghĩ của tôi đã trở nên có chút khác thường...

Tôi, người mà đang nghĩ cách trốn học, có một người bạn thân từ thuở bé. Cậu ta là ai ư? Chính là Jang Shi An, học sinh gương mẫu chưa một lần bỏ tiết hay để tuột mất điểm A+ ở môn nào. Chúng tôi không có bất kì điểm chung gì, thế nhưng lại thân đến mức sau khi gặp nhau hồi cấp 2, từ trung học lên tới đại học vẫn học cùng một khoa. Thế nên tôi mới nghĩ rằng ngay cả khi thấy được những mặt khuất của nhau thì vẫn có thể cười và bỏ qua như thể chẳng có gì to tát. Vậy mà... chỉ vì một ngày nọ tôi đem cúc hoa cậu ta vạch ra mà suy nghĩ của tôi đã trở nên có chút khác thường...