Thử Nghiệm Sextoy Cho Sếp Máu S Là Công Việc Của Tôi

Thử Nghiệm Sextoy Cho Sếp Máu S Là Công Việc Của Tôi

Nhân viên thích tán tỉnh nữ giới - Nishiyama bị giám đốc đáng sợ ra chỉ thị làm thực nghiệm máy rung - sản phẩm mới của công ty vào. Trong thời gian làm báo cáo cảm giác thử nghiệm mỗi ngày, nội dung bài test ngày càng trở nên quá khích (kích thích)... Tác phẩm này là ấn phẩm về "đồ chơi tình dục". Hơi nặng đô nên mọi người chú ý nhé.

1 Chapter

Nhân viên thích tán tỉnh nữ giới - Nishiyama bị giám đốc đáng sợ ra chỉ thị làm thực nghiệm máy rung - sản phẩm mới của công ty vào. Trong thời gian làm báo cáo cảm giác thử nghiệm mỗi ngày, nội dung bài test ngày càng trở nên quá khích (kích thích)... Tác phẩm này là ấn phẩm về "đồ chơi tình dục". Hơi nặng đô nên mọi người chú ý nhé.