Ta Là hoàng Tử Của Vùng Đất Này

Oliver, một thợ cắt tóc, đã thực hiện một hành trình giải cứu một công chúa tóc vàng. Người ta nói rằng công chúa hiện đang ở rất xa trong một tòa tháp bị bao quanh bởi những con quái vật. Đây là một hành trình đầy thử thách đối với Oliver, người cả đời chỉ biết cầm kéo. Chuyến đi bắt đầu không lâu thì Oliver đã bị tấn công bởi một con quái vật. Và con quái vật ấy đang cố... hôn cậu?! Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?!

Oliver, một thợ cắt tóc, đã thực hiện một hành trình giải cứu một công chúa tóc vàng. Người ta nói rằng công chúa hiện đang ở rất xa trong một tòa tháp bị bao quanh bởi những con quái vật. Đây là một hành trình đầy thử thách đối với Oliver, người cả đời chỉ biết cầm kéo. Chuyến đi bắt đầu không lâu thì Oliver đã bị tấn công bởi một con quái vật. Và con quái vật ấy đang cố... hôn cậu?! Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?!