Phi Thường Hoàn Mỹ

Ủng hộ tác giả:

Buổi sáng đầu tiên sau khi diện kiến sếp mới của mình, Mu-gyeol, nhân viên văn phòng Hee-tae lại bị bắt gặp đang t.h.ủ d.â.m bởi chính vị sếp mới đó. Và không chỉ thủ dâm theo cách bình thường, mà là thủ dâm bằng cửa sau. Úi giồi ôi! Nhưng cái này mới chết nè, giám đốc Mu-Gyeol lại là một kẻ cuồng mông, và anh ta cho rằng cặp đào của Hee-tae rất hoàn hảo, hoàn hảo đến mức anh ta có thể làm bất cứ điều gì để được chạm vào nó, kể cả việc mặt dày rủ Hee-tae đi hẹn hò. Và thế là, điều tưởng chừng như có thể hủy hoại sự nghiệp của một người cuối cùng lại trở thành một quả deal “ăn trọn đời” dành cho Hee-tae nhà chúng ta.

Buổi sáng đầu tiên sau khi diện kiến sếp mới của mình, Mu-gyeol, nhân viên văn phòng Hee-tae lại bị bắt gặp đang t.h.ủ d.â.m bởi chính vị sếp mới đó. Và không chỉ thủ dâm theo cách bình thường, mà là thủ dâm bằng cửa sau. Úi giồi ôi! Nhưng cái này mới chết nè, giám đốc Mu-Gyeol lại là một kẻ cuồng mông, và anh ta cho rằng cặp đào của Hee-tae rất hoàn hảo, hoàn hảo đến mức anh ta có thể làm bất cứ điều gì để được chạm vào nó, kể cả việc mặt dày rủ Hee-tae đi hẹn hò. Và thế là, điều tưởng chừng như có thể hủy hoại sự nghiệp của một người cuối cùng lại trở thành một quả deal “ăn trọn đời” dành cho Hee-tae nhà chúng ta.