Pheromone Shower - Chim Nhại

Pheromone Shower - Chim Nhại

Ủng hộ tác giả:

Kei là một omega mắc chứng nghiện cờ bạc, khiến cậu không có gì khác ngoài nợ nần. Và ngay khi cậu nghĩ rằng bản thân không thể lún sâu hơn nữa, Mei xuất hiện và cho cậu một giải pháp.

Kei là một omega mắc chứng nghiện cờ bạc, khiến cậu không có gì khác ngoài nợ nần. Và ngay khi cậu nghĩ rằng bản thân không thể lún sâu hơn nữa, Mei xuất hiện và cho cậu một giải pháp.