Phản Xạ Có Điều Kiện

Ủng hộ tác giả:

Một chú mèo và chàng khuyển nam dị ứng với mèo cùng chung sống! Một thế giới mà loài người mang trên mình tai và đuôi của loài khuyển và miêu. Jae In- một sinh viên đang tìm việc làm, phải tìm gấp người bạn cùng phòng để cắt giảm chi phí sinh hoạt. Bước cuối đường cùng của chàng khuyển nam ngại giao tiếp (~hướng nội) và dị ứng với mèo, chú mèo gian xảo Geon Woo tự nguyện làm bạn cùng phòng của cậu.

Một chú mèo và chàng khuyển nam dị ứng với mèo cùng chung sống! Một thế giới mà loài người mang trên mình tai và đuôi của loài khuyển và miêu. Jae In- một sinh viên đang tìm việc làm, phải tìm gấp người bạn cùng phòng để cắt giảm chi phí sinh hoạt. Bước cuối đường cùng của chàng khuyển nam ngại giao tiếp (~hướng nội) và dị ứng với mèo, chú mèo gian xảo Geon Woo tự nguyện làm bạn cùng phòng của cậu.