Nhân Viên Mới Không Phù Hợp

Ủng hộ tác giả:

Người đã gia nhập công ty hai năm - chủ nhiệm Ji In-ju liên tục bị tiền bối ở trường kiêm cấp trên sử dụng bạo lực và gaslighting. Vào một ngày, đối tác tình một đêm đã xuất hiện trước mặt anh với tư cách cấp dưới… Tuy nhiên anh không quá bài xích với những đụng chạm và sự can thiệp của cậu ấy. Liệu đây có phải là người sẽ cứu Ji In-ju đã chai sạn khỏi cảnh bạo hành? Hay lại thêm một mối nghiệt duyên nữa?

Người đã gia nhập công ty hai năm - chủ nhiệm Ji In-ju liên tục bị tiền bối ở trường kiêm cấp trên sử dụng bạo lực và gaslighting. Vào một ngày, đối tác tình một đêm đã xuất hiện trước mặt anh với tư cách cấp dưới… Tuy nhiên anh không quá bài xích với những đụng chạm và sự can thiệp của cậu ấy. Liệu đây có phải là người sẽ cứu Ji In-ju đã chai sạn khỏi cảnh bạo hành? Hay lại thêm một mối nghiệt duyên nữa?