Muôn Kiểu Làm Tình

Muôn Kiểu Làm Tình

Ủng hộ tác giả:

Tôi đã chuẩn bị cho cậu_Trò chơi này thế nào? Cặp đôi quen nhau 3 năm Yoo Chun và Geon Woo. Yoo Chun mang nỗi bận tâm, lo lắng liệu Geon Woo có đang rơi vào trạng thái chán chường vậy nên cậu đã đi tìm các cách thức làm tình(?) khác để thổi sinh khí mới vào mối quan hệ của cả hai. Bữa tiệc trò chơi ngọt ngào dành cho đôi yêu nhau!

Ủng hộ tác giả
10 Chapter

Tôi đã chuẩn bị cho cậu_Trò chơi này thế nào? Cặp đôi quen nhau 3 năm Yoo Chun và Geon Woo. Yoo Chun mang nỗi bận tâm, lo lắng liệu Geon Woo có đang rơi vào trạng thái chán chường vậy nên cậu đã đi tìm các cách thức làm tình(?) khác để thổi sinh khí mới vào mối quan hệ của cả hai. Bữa tiệc trò chơi ngọt ngào dành cho đôi yêu nhau!