Mục Đích Yêu Đương

Mục Đích Yêu Đương

Không thể cảm nhận được loại chuyện yêu đương bình thường! Cuộc gặp gỡ giữa một Joo Hyuk chuyên gia thả thính cho con mồi cắn câu và một Eun Woo mãi chưa thể cắt đứt với tên người yêu bội bạc, mối quan hệ này của họ rồi sẽ đi tới đâu? LƯU Ý: Không có thời gian ra truyện cụ thể. Dựa theo 3 chap cũ, tầm 2-3 tháng tác giả sẽ update một chapter!

Thể loại:
3 Chapter

Không thể cảm nhận được loại chuyện yêu đương bình thường! Cuộc gặp gỡ giữa một Joo Hyuk chuyên gia thả thính cho con mồi cắn câu và một Eun Woo mãi chưa thể cắt đứt với tên người yêu bội bạc, mối quan hệ này của họ rồi sẽ đi tới đâu? LƯU Ý: Không có thời gian ra truyện cụ thể. Dựa theo 3 chap cũ, tầm 2-3 tháng tác giả sẽ update một chapter!