Mảnh Ghép Hoàn Hảo

Ủng hộ tác giả:

Trong tình cảnh các loại thuốc kích thích được tạo ra từ máu của Alpha, với tác dụng kích dục đang được lưu hành ở khắp mọi nơi, tinh anh của cục phòng chống ma túy là Jess đã được giao nhiệm vụ tạm thời bảo vệ cho một trong những Alpha trội hiếm hoi trên toàn thế giới là Lilly. Trong lúc Jess đang đảm nhận công việc giống như bảo mẫu cho một đứa trẻ xinh đẹp của mình thì kỳ phát tình bất ngờ tìm đến với Lilly. “Cứ coi như đang chăm sóc một đứa trẻ bị ốm thôi vậy.” #Omegaverse #Thú_Nhân #Dưỡng_Thành #Age_Gap

Trong tình cảnh các loại thuốc kích thích được tạo ra từ máu của Alpha, với tác dụng kích dục đang được lưu hành ở khắp mọi nơi, tinh anh của cục phòng chống ma túy là Jess đã được giao nhiệm vụ tạm thời bảo vệ cho một trong những Alpha trội hiếm hoi trên toàn thế giới là Lilly. Trong lúc Jess đang đảm nhận công việc giống như bảo mẫu cho một đứa trẻ xinh đẹp của mình thì kỳ phát tình bất ngờ tìm đến với Lilly. “Cứ coi như đang chăm sóc một đứa trẻ bị ốm thôi vậy.” #Omegaverse #Thú_Nhân #Dưỡng_Thành #Age_Gap