Lồng Giam Nơi Biển Dữ

Ủng hộ tác giả:

Ao là một thuỷ thủ tàu ngầm thực tập. Vào đêm đầu tiên lên tàu, cậu nghe thấy tiếng hét ầm ĩ bên trong khoang nên đã thử tiến lại gần. Ở đó, cậu bắt gặp bóng dáng vị trưởng quan Fukana đáng kính đang thư thái ngắm những người đàn ông khác làm chuyện điên rồ. Với lí do “Thấy thú vị khi nhìn kẻ khác chìm trong khoái lạc” nên Fukana đã liên tục hiếp đáp Ao. Nhưng không ngờ anh ta lại say đắm những biểu cảm của Ao….??

Ao là một thuỷ thủ tàu ngầm thực tập. Vào đêm đầu tiên lên tàu, cậu nghe thấy tiếng hét ầm ĩ bên trong khoang nên đã thử tiến lại gần. Ở đó, cậu bắt gặp bóng dáng vị trưởng quan Fukana đáng kính đang thư thái ngắm những người đàn ông khác làm chuyện điên rồ. Với lí do “Thấy thú vị khi nhìn kẻ khác chìm trong khoái lạc” nên Fukana đã liên tục hiếp đáp Ao. Nhưng không ngờ anh ta lại say đắm những biểu cảm của Ao….??