Lỗi Bộ Nhớ

Ủng hộ tác giả:

Bạn sẽ làm gì nếu cuộc đời bạn bị chi phối bởi một trò chơi mô phỏng hẹn hò theo kiểu 18+? Đó là một câu hỏi mà Go Won không bao giờ tưởng tượng nỗi mình phải trả lời, nhưng dù thích hay không thích, điều đó vẫn xảy ra với cậu. Bằng cách nào đó, Sim đã xâm nhập vào cuộc sống thực của cậu, và bây giờ có tới ba người đàn ông tranh nhau thu hút sự chú ý của cậu - còn tranh luôn cả cơ thể cậu. Go Won không có hứng thú với ai trong số đó, cám ơn nhiều nhá. Thế nhưng trò chơi sẽ không dừng lại... trừ khi, tự tay xóa bỏ nó. Có lẽ lối thoát duy nhất chính là vượt qua trò chơi. Và chỉ có một cách để tìm ra...

Bạn sẽ làm gì nếu cuộc đời bạn bị chi phối bởi một trò chơi mô phỏng hẹn hò theo kiểu 18+? Đó là một câu hỏi mà Go Won không bao giờ tưởng tượng nỗi mình phải trả lời, nhưng dù thích hay không thích, điều đó vẫn xảy ra với cậu. Bằng cách nào đó, Sim đã xâm nhập vào cuộc sống thực của cậu, và bây giờ có tới ba người đàn ông tranh nhau thu hút sự chú ý của cậu - còn tranh luôn cả cơ thể cậu. Go Won không có hứng thú với ai trong số đó, cám ơn nhiều nhá. Thế nhưng trò chơi sẽ không dừng lại... trừ khi, tự tay xóa bỏ nó. Có lẽ lối thoát duy nhất chính là vượt qua trò chơi. Và chỉ có một cách để tìm ra...