Hướng Về Phía Chân Trời (Into The Horizon)

Ủng hộ tác giả:

"Chẳng lẽ trên đời này chỉ có mình tôi mỗi ngày đều cô đơn đến nỗi nổi da gà như này à?" - Một sinh viên đại học gặp vấn đề trong việc giao tiếp xã hội cho hay. Vốn dĩ lớn lên trong điều kiện đủ đầy về kinh tế, nhưng lại thiếu hụt về mặt tình cảm. Nhờ việc mượn rượu tỏ tình với Chan Yeong mà giờ đang rất hối hận vì mối quan hệ đối tác chẳng ra làm sao giữa bọn họ.

"Chẳng lẽ trên đời này chỉ có mình tôi mỗi ngày đều cô đơn đến nỗi nổi da gà như này à?" - Một sinh viên đại học gặp vấn đề trong việc giao tiếp xã hội cho hay. Vốn dĩ lớn lên trong điều kiện đủ đầy về kinh tế, nhưng lại thiếu hụt về mặt tình cảm. Nhờ việc mượn rượu tỏ tình với Chan Yeong mà giờ đang rất hối hận vì mối quan hệ đối tác chẳng ra làm sao giữa bọn họ.