Hoán Vị

Ủng hộ tác giả:

Woo Ji Taek - chủ tịch Tập đoàn Samjo- một trong những tập đoàn hàng đầu của Hàn Quốc qua đời và So Heon đang bị cảnh sát điều tra với tư cách là nhân tình mà anh ta đã cùng làm việc tại thời điểm ấy. Một thời gian sau, So Heon bất ngờ nhận được cuộc gọi của Seo Ho - giám đốc công ty nơi anh ta làm việc... Anh ta đề nghị thoả thuận về điều gì đó, hoặc là đe doạ những điều khiến So Heon không thể từ chối Trong lúc chiếu đoạn video về ngày anh ta xuất hiện với tư cách là nhân vật chính... So Heon vì hình ảnh của ngày hôm ấy , bản di chúc mới của chủ tịch Woo Ji Taek, và bởi vì giám đốc Seo Ho, đột nhiên bị vướng vào một cuộc tranh giành quyền kinh doanh Tập đoàn Samjo. Tính mạng của anh ta cũng đang bị đe dọa. So Heon và Seo Ho nghi ngờ lẫn nhau, nhưng càng ở bên nhau lâu, họ càng cảm thấy những tình cảm kì lạ...

Woo Ji Taek - chủ tịch Tập đoàn Samjo- một trong những tập đoàn hàng đầu của Hàn Quốc qua đời và So Heon đang bị cảnh sát điều tra với tư cách là nhân tình mà anh ta đã cùng làm việc tại thời điểm ấy. Một thời gian sau, So Heon bất ngờ nhận được cuộc gọi của Seo Ho - giám đốc công ty nơi anh ta làm việc... Anh ta đề nghị thoả thuận về điều gì đó, hoặc là đe doạ những điều khiến So Heon không thể từ chối Trong lúc chiếu đoạn video về ngày anh ta xuất hiện với tư cách là nhân vật chính... So Heon vì hình ảnh của ngày hôm ấy , bản di chúc mới của chủ tịch Woo Ji Taek, và bởi vì giám đốc Seo Ho, đột nhiên bị vướng vào một cuộc tranh giành quyền kinh doanh Tập đoàn Samjo. Tính mạng của anh ta cũng đang bị đe dọa. So Heon và Seo Ho nghi ngờ lẫn nhau, nhưng càng ở bên nhau lâu, họ càng cảm thấy những tình cảm kì lạ...