Hoa Ly Hổ

Ủng hộ tác giả:

Baek Yoon - người được lựa chọn trở thành Trành Quỷ. Cùng với Jay - người nuốt chửng linh hồn con người bởi lời nguyền của Hổ. Anh sẽ nuốt chửng cậu hay sẽ bị cậu nuốt chửng?

Baek Yoon - người được lựa chọn trở thành Trành Quỷ. Cùng với Jay - người nuốt chửng linh hồn con người bởi lời nguyền của Hổ. Anh sẽ nuốt chửng cậu hay sẽ bị cậu nuốt chửng?