Hạnh Phúc Mãi Về Sau

Hạnh Phúc Mãi Về Sau

Ủng hộ tác giả:

Lần đầu gặp nhau vào một ngày mưa. Lúc đấy chẳng biết rằng điều gì đang chờ đợi nơi cuối cùng đó. Mà dẫu có biết thì liệu có bắt đầu mối lương duyên này? Những lần gặp gỡ giữa Ji Woon và Seon Ha, thay vì những lời tỏ tình về một tình yêu cháy bỏng lại là những lần diễn xuất cùng điếu thuốc và những câu chửi thề ngắn ngủi. Và cả tình yêu của riêng họ. Chúng ta, liệu có cái gọi là tình yêu vĩnh cửu không?

Ủng hộ tác giả
10 Chapter

Lần đầu gặp nhau vào một ngày mưa. Lúc đấy chẳng biết rằng điều gì đang chờ đợi nơi cuối cùng đó. Mà dẫu có biết thì liệu có bắt đầu mối lương duyên này? Những lần gặp gỡ giữa Ji Woon và Seon Ha, thay vì những lời tỏ tình về một tình yêu cháy bỏng lại là những lần diễn xuất cùng điếu thuốc và những câu chửi thề ngắn ngủi. Và cả tình yêu của riêng họ. Chúng ta, liệu có cái gọi là tình yêu vĩnh cửu không?