Gối Ôm Của Hoàng Tử

Ủng hộ tác giả:

Mahiro được bổ nhiệm là người bạn cùng tiến chăm sóc và phải ngủ chung phòng với Asuma - kẻ chuyên đến muộn trong các tiết học và một khi đã ngủ thì sẽ quên hết trời đất, dù có làm gì cũng không hề tỉnh dậy. Một buổi sáng nọ, khi đang định đánh thức Asuma đang ngủ say như chết dậy thì Mahiro lại đột nhiên bị kéo xuống giường. Một người chưa bao giờ dậy được dưới bất kỳ tác động nào như Asuma vậy mà lại tỉnh giấc, mở mắt nhìn Mahiro vui vẻ nói "Xem ra phải được ôm Mahiro thì tôi mới có thể dậy được đó." Từ đó, Asuma không ngừng dán chặt lấy Mahiro và từ từ rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.

Mahiro được bổ nhiệm là người bạn cùng tiến chăm sóc và phải ngủ chung phòng với Asuma - kẻ chuyên đến muộn trong các tiết học và một khi đã ngủ thì sẽ quên hết trời đất, dù có làm gì cũng không hề tỉnh dậy. Một buổi sáng nọ, khi đang định đánh thức Asuma đang ngủ say như chết dậy thì Mahiro lại đột nhiên bị kéo xuống giường. Một người chưa bao giờ dậy được dưới bất kỳ tác động nào như Asuma vậy mà lại tỉnh giấc, mở mắt nhìn Mahiro vui vẻ nói "Xem ra phải được ôm Mahiro thì tôi mới có thể dậy được đó." Từ đó, Asuma không ngừng dán chặt lấy Mahiro và từ từ rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.