Gỡ Rối Tình Yêu

Ủng hộ tác giả:

‘Cherry’ buộc phải thực hiện chuyến du lịch tới Paris thông qua ứng dụng dưới sự đe dọa của chị gái. Ở vùng đất xa lạ ấy, anh đã đụng độ với đối thủ quen thuộc của mình, ‘Lemon’. ‘Cherry’ đã ngó lơ ‘Lemon’ và thành công chọc giận anh ấy. Bằng một cách tình cờ, ‘Cherry’ đã gặp mặt ‘Peach’ - bạn cặp của mình và bị thu hút bởi con người phù hợp hoàn hảo với hình mẫu lý tưởng của anh ấy. Do một lỗi trong ứng dụng du lịch của ‘Lemon’, ‘Cherry’, ‘Peach’ mà cả ba người đã đồng thời trở thành bạn đồng hành của nhau, như thể để làm xáo trộn tình yêu của Cherry!

‘Cherry’ buộc phải thực hiện chuyến du lịch tới Paris thông qua ứng dụng dưới sự đe dọa của chị gái. Ở vùng đất xa lạ ấy, anh đã đụng độ với đối thủ quen thuộc của mình, ‘Lemon’. ‘Cherry’ đã ngó lơ ‘Lemon’ và thành công chọc giận anh ấy. Bằng một cách tình cờ, ‘Cherry’ đã gặp mặt ‘Peach’ - bạn cặp của mình và bị thu hút bởi con người phù hợp hoàn hảo với hình mẫu lý tưởng của anh ấy. Do một lỗi trong ứng dụng du lịch của ‘Lemon’, ‘Cherry’, ‘Peach’ mà cả ba người đã đồng thời trở thành bạn đồng hành của nhau, như thể để làm xáo trộn tình yêu của Cherry!