Độc Diễn Trên Những Phím Đàn

Độc Diễn Trên Những Phím Đàn

Ủng hộ tác giả:

Poe, nghệ sĩ dương cầm thiên tài đã mất đi một bên tay phải đã quyết định sẽ soạn một bản “độc diễn” dành cho Cyril - vũ công thiên tài đang nổi. Duyên phận giữa một bông hoa đang chớm nở và một bông hoa đã úa tàn…Liệu bản nhạc độc diễn nhuốm đẫm nỗi khát khao và đố kỵ ấy có thể gặp được cái kết không?

Ủng hộ tác giả
4 Chapter

Poe, nghệ sĩ dương cầm thiên tài đã mất đi một bên tay phải đã quyết định sẽ soạn một bản “độc diễn” dành cho Cyril - vũ công thiên tài đang nổi. Duyên phận giữa một bông hoa đang chớm nở và một bông hoa đã úa tàn…Liệu bản nhạc độc diễn nhuốm đẫm nỗi khát khao và đố kỵ ấy có thể gặp được cái kết không?