Đặc Vụ Red Candy

Ủng hộ tác giả:

Kang Sihyun là một đặc vụ bậc SS từ một công ty tình báo tư nhân. Mật danh: Red Candy. Thu thập thông tin tình báo và thậm chí đấu súng – Kỹ năng của Sihyun là điều mà cậu ấy tự hào, nhưng Sihyun thực sự được đào tạo ở quê nhà? Để hoàn thành nhiệm vụ của mình, cậu ấy cần phải thu phục Hajun, một người đồng tính lăng nhăng và tìm được bài nghiên cứu! Đây là một câu chuyện tình lãng mạn giữa Hajun – một kẻ không biết gì, và Sihyun – một điệp viên bí mật.

Kang Sihyun là một đặc vụ bậc SS từ một công ty tình báo tư nhân. Mật danh: Red Candy. Thu thập thông tin tình báo và thậm chí đấu súng – Kỹ năng của Sihyun là điều mà cậu ấy tự hào, nhưng Sihyun thực sự được đào tạo ở quê nhà? Để hoàn thành nhiệm vụ của mình, cậu ấy cần phải thu phục Hajun, một người đồng tính lăng nhăng và tìm được bài nghiên cứu! Đây là một câu chuyện tình lãng mạn giữa Hajun – một kẻ không biết gì, và Sihyun – một điệp viên bí mật.