Cuộc Sống Thường Nhật Của Một Guide Phổ Quát

Cuộc Sống Thường Nhật Của Một Guide Phổ Quát

Ủng hộ tác giả:

Kang Yoon Oh là Guide cấp B rất phố biến tại trung tâm Guide. Yoon Oh đang rất hài lòng với cuộc sống thường ngày của mình, thì bỗng một ngày nọ, có một người đàn ông đã tìm đến. "Guide có thực lực tốt đấy." Đó chính là Kim Hyun Tae Esper cấp S. Người đó không chỉ tìm đến một hay hai lần, và bất ngờ thay anh ta thậm chí còn yêu cầu Yoon Oh làm Guide riêng của mình. Cuộc sống của một Guide cấp B phố biến và bình phàm của Kang Yoon Oh sẽ thay đổi như thế nào kể từ khi gặp Esper cấp S Kim Hyun Tae.

Kang Yoon Oh là Guide cấp B rất phố biến tại trung tâm Guide. Yoon Oh đang rất hài lòng với cuộc sống thường ngày của mình, thì bỗng một ngày nọ, có một người đàn ông đã tìm đến. "Guide có thực lực tốt đấy." Đó chính là Kim Hyun Tae Esper cấp S. Người đó không chỉ tìm đến một hay hai lần, và bất ngờ thay anh ta thậm chí còn yêu cầu Yoon Oh làm Guide riêng của mình. Cuộc sống của một Guide cấp B phố biến và bình phàm của Kang Yoon Oh sẽ thay đổi như thế nào kể từ khi gặp Esper cấp S Kim Hyun Tae.