Bạn Trai Của Siêu Anh Hùng Đó Sao

Bạn Trai Của Siêu Anh Hùng Đó Sao

Bạn Trai Của Siêu Anh Hùng Đó Sao? Cặp đôi Siêu anh hùng x người thường nổi tiếng nhất nhì thời điểm hiện tại, Devil M và Jung Na Na sau 10 năm yêu đương mặn nồng đã không thể tránh khỏi việc rơi vào giai đoạn nguội lạnh trong tình yêu. Tuy nhiên một ngày nọ, viên ngọc tình yêu chứa ý chí của kẻ phản diện mang tên Quý Bà Khêu Gợi, nhằm dùng để dày vò Devil M bỗng lại chui vào cơ thể của Jung Na Na. Bằng cách này hay cách khác, kết quả cũng đã đạt được. Và giai đoạn nguội lạnh của cả hai đã bắt đầu chuyển sang một hướng mới.

Bạn Trai Của Siêu Anh Hùng Đó Sao? Cặp đôi Siêu anh hùng x người thường nổi tiếng nhất nhì thời điểm hiện tại, Devil M và Jung Na Na sau 10 năm yêu đương mặn nồng đã không thể tránh khỏi việc rơi vào giai đoạn nguội lạnh trong tình yêu. Tuy nhiên một ngày nọ, viên ngọc tình yêu chứa ý chí của kẻ phản diện mang tên Quý Bà Khêu Gợi, nhằm dùng để dày vò Devil M bỗng lại chui vào cơ thể của Jung Na Na. Bằng cách này hay cách khác, kết quả cũng đã đạt được. Và giai đoạn nguội lạnh của cả hai đã bắt đầu chuyển sang một hướng mới.