Ăn Một Miếng Bánh Gạo Đi

Ủng hộ tác giả:

Hổ em đã giết chết mẹ của hai anh em Wol và Myung. Hổ anh vì để cầu xin sự tha thứ và chuộc tội thay em trai mình, mà ngày nào cũng tìm đến nhà của cặp anh em và bảo vệ họ khỏi bầy thú hoang. Thời gian trôi qua, người anh bắt đầu bị thu hút bởi anh Hổ đầy tình cảm và quyến rũ...

Hổ em đã giết chết mẹ của hai anh em Wol và Myung. Hổ anh vì để cầu xin sự tha thứ và chuộc tội thay em trai mình, mà ngày nào cũng tìm đến nhà của cặp anh em và bảo vệ họ khỏi bầy thú hoang. Thời gian trôi qua, người anh bắt đầu bị thu hút bởi anh Hổ đầy tình cảm và quyến rũ...