Ám Ảnh Pheromone (DROP)

Ám Ảnh Pheromone (DROP)

“Trưởng phòng Seo, anh có người yêu là alpha à?” Nhờ nhân viên mới Go Ha Yeon mà beta Seo Jung Oh đã biết được một bí mật đang ẩn giấu trên cơ thể mình. Người bạn Alpha sống chung với Jung Oh đã làm “Pheromone Shower” để ám pheromone của mình lên cơ thể cậu. Tôi là người duy nhất chấp nhận cậu… Quan hệ của chúng ta từ giờ sẽ ra sao đây?

Thể loại:
24 Chapter

“Trưởng phòng Seo, anh có người yêu là alpha à?” Nhờ nhân viên mới Go Ha Yeon mà beta Seo Jung Oh đã biết được một bí mật đang ẩn giấu trên cơ thể mình. Người bạn Alpha sống chung với Jung Oh đã làm “Pheromone Shower” để ám pheromone của mình lên cơ thể cậu. Tôi là người duy nhất chấp nhận cậu… Quan hệ của chúng ta từ giờ sẽ ra sao đây?