(TRẠM) Tạm Biệt

(TRẠM) Tạm Biệt

Ủng hộ tác giả:

Vào đêm mưa ấy, Seowoo đứng trên cầu lớn Mapo để chuẩn bị cho cái chết. Chàng trai trẻ lái xe không giấy phép Seonghyun vì nhìn thấy Seowoo nên giật mình gây ra tai nạn. Seonghyun muốn che giấu sự thật này với hyung nên đã hối lộ cho Seowoo 3 triệu won để cậu nói dối giúp mình. Nhưng Seonghun lại không tin vào lời nói của Seowoo và Seonghyun, trong quá trình làm vạch trần lời nói dối ấy Seonghun bỗng rơi vào mê lực giấu tại nơi nào đó trên người Seowoo. Và một người có lòng tự ti như Seowoo vẫn luôn suy nghĩ rằng Seonghun sẽ không bao giờ thích mình.

Ủng hộ tác giả
37 Chapter

Vào đêm mưa ấy, Seowoo đứng trên cầu lớn Mapo để chuẩn bị cho cái chết. Chàng trai trẻ lái xe không giấy phép Seonghyun vì nhìn thấy Seowoo nên giật mình gây ra tai nạn. Seonghyun muốn che giấu sự thật này với hyung nên đã hối lộ cho Seowoo 3 triệu won để cậu nói dối giúp mình. Nhưng Seonghun lại không tin vào lời nói của Seowoo và Seonghyun, trong quá trình làm vạch trần lời nói dối ấy Seonghun bỗng rơi vào mê lực giấu tại nơi nào đó trên người Seowoo. Và một người có lòng tự ti như Seowoo vẫn luôn suy nghĩ rằng Seonghun sẽ không bao giờ thích mình.