(TRẠM) Cách Thức Trở Thành Gia Đình

(TRẠM) Cách Thức Trở Thành Gia Đình

Ủng hộ tác giả:

Doyeon và Eunha trở thành gia đình vì ba mẹ hai người tái hôn với nhau, nhưng rồi ba mẹ li hôn và hai người lại trở thành người xa lạ. Mấy năm trôi qua họ gặp lại nhau. Eunha vẫn còn vương vấn với Doyeon, còn Doyeon thì lại cảm thấy người em trai này như một gánh nặng vậy, thế nhưng... điều anh ghét hơn chính là tình cảm mà anh dành cho Eunha vốn không phải "tình anh em".

Ủng hộ tác giả
4 Chapter

Doyeon và Eunha trở thành gia đình vì ba mẹ hai người tái hôn với nhau, nhưng rồi ba mẹ li hôn và hai người lại trở thành người xa lạ. Mấy năm trôi qua họ gặp lại nhau. Eunha vẫn còn vương vấn với Doyeon, còn Doyeon thì lại cảm thấy người em trai này như một gánh nặng vậy, thế nhưng... điều anh ghét hơn chính là tình cảm mà anh dành cho Eunha vốn không phải "tình anh em".